Kategorie

Z nauczycielskiej autobiografii Skąd, którędy i dokąd' - Anatoliusz Jamiński (wersja elektroniczna)

Kod produktu: 748
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2008
 • Ilość stron / format: B5
 • ISBN / ISSN: 978-83-7204-736-6
 • szt.
  13,77 zł

  Ze wzruszeniem przeczytałam wspomnienia nieżyjącego pedagoga i społecznika Anatoliusza Jamińskiego. Dzięki nim poznajemy dzieje pokolenia nauczycieli, które ukształtowały czasy międzywojenne, okupacji i odbudowy. Autor opisuje swoje doświadczenia w szkołach podstawowych i zakładach kształcenia nauczycieli. Książka może być pożyteczna w dyskusjach nad przezwyciężeniem współczesnego kryzysu systemu kształcenia nauczycieli. W tekście uderza autentyczność i obiektywizm w przedstawieniu zdarzeń.

  Z recenzji prof. dr. hab. Jadwigi Bińczyckiej

  Anatoliusz Jamiński (1906-1990), absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Chełmie (1926 r.) i Państwowego Instytutu Nauczycielskiego w Warszawie (1934 r.). Pozostawił ciekawe wspomnienia z pracy nauczycielskiej w powiecie siedleckim, Puławach i Lublinie. Objął nimi również swoich wychowawców seminaryjnych w Chełmie (K.A. Jaworski, Z. Waśniewski, F. Wojciechowski) i wykładowców PIN-u (M. Grzegorzewska, S. Baley, W. Radwan, J. Korczak).

  Wspomnienia nasycone są szczerością wypowiedzi. Autor z dużą swobodą urozmaica tekst strofami swoich wierszy.

  Z recenzji mgr. Longina Jana Okonia


  Prezentowany produkt jest wersją elektroniczną (plik .pdf)


  Publikacja dostępna jest również w wersji drukowanej [SZCZEGÓŁY]