Kategorie

Wybrane zagadnienia metodyczne badań empirycznych' - Wiesław Leszek (wersja elektroniczna)

Kod produktu: 258
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji-PIB / 2006
 • Ilość stron / format: 224/B5/twarda
 • ISBN / ISSN: 83-7204-493-7
 • szt.
  20,65 zł

  Publikacja składa sie z siedmiu rozdziałów. Pierwszy rozdział ma charakter formalny, drugi przedstawia podstawowe informacje i pojęcia dotyczące badań naukowych, szczególnie empirycznych.

  Trzeci rozdział opracowania obejmuje dość szeroko potraktowane zagadnienia generowania i formułowania problemów badawczych.

  Rozdział czwarty poświęcony jest generowaniu i weryfikacji hipotez badawczych. W rozdziale piątym omówiono ogólnie zagadnienia metodyczne badań empirycznych, zwracając szczególną uwagę na metodykę badań porównawczych, które stanowią zasadniczą część badań w naukach przyrodniczych i technicznych. Rozdział ten stanowi wstęp do rozdziału szóstego, w którym przedstawiono trzy główne metody badań empirycznych, a mianowicie metodę obserwacji naukowej, metodę eksperymentu naukowego oraz metodę ankietowania.

  Prezentowany produkt jest wersją elektroniczną (plik .pdf)

  Publikacja dostępna jest tylko w wersji elektronicznej.