Kategorie

Twórczość techniczna uczniów szkół zawodowych' - Stanisław Czygier

Kod produktu: 455
Producent: ITEE
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB/2008
 • Ilość stron / format: 160/B5/twarda
 • ISBN / ISSN: 978-83-7204-736-6
 • szt.
  5,00 zł

  'Przedstawiona problematyka stanowi innowacyjne spojrzenie na twórczość techniczną uczniów, więc struktura pracy została tak pomyślana, aby jej praktyczna użyteczność odnosiła sie do jak największego kręgu odbiorców. Dlatego zawiera opis problemu w różnych ujęciach wielu wybitnych autorów, a jednocześnie stanowi próbę przełożenia trudnych treści poprzez rysunki i modele, bardziej przystępne szerszemu ogółowi czytelników (rodzicom oraz uczniom).

  Książka jest adresowana głównie do nauczycieli wszystkich typów szkół zawodowych, a szczególnie do nauczycieli przedmiotów technicznych oraz praktycznego nauczania zawodu, pracowników samorządowego i kuratoryjnego nadzoru pedagogicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni zawodowych, ośrodków kształcenia zawodowego - kursowego, doradców zatrudnionych w urzędach pracy, konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się doskonaleniem pedagogów, jak też osób pracujących w Gminnych Centrach Informacji oraz Akademickich Biurach Karier. Poruszana problematyka może być przydatna również nauczycielom uczelni wyższych prowadzącym zajęcia dydaktyczne z poradnictwa i doradztwa zawodowego, pedagogiki pracy, prakseologii, metodyki kształcenia i doskonalenia zawodowego'.

  Ze wstępu dr. Stanisława Czygiera

  Publikacja dostępna jest również w wersji elektronicznej  [SZCZEGÓŁY]