Technological innovations for sustainable development. Adam Mazurkiewicz (ed.)

Kod produktu: 855
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2009
 • Ilość stron / format: B5 / miękka
 • ISBN / ISSN: 0239-7757
 • szt.
  42,00 zł

  Publikacja jest prezentacją najważniejszych osiągnięć realizowanego w ITeE-PIB Programu Wieloletniego PW-004 „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008”. W pracy sformułowano również priorytetowe kierunki prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do realizacji w przyszłości.


  The publication presents the most important achievements of the PW-004 Multi Year Programme „Development of innovative systems of manufacturing and maintenance 2004-2008” realised at ITeE-PIB. It comprises the priority research-development directions necessary for realisation in the future.

   

  Publikacja dostępna jest również w wersji elektronicznej [SZCZEGÓŁY]