Kategorie

Technologia pisarstwa naukowego

Kod produktu: 99
Producent: ITEE

Materiał publikacji podzielono na trzy części. W pierwszej – wprowadzającej, przedstawiono funkcję publikacji naukowej jako przekazu informacyjnego, zasady tworzenia publikacji przygotowania materiału badawczego do publikacji.

Druga część opracowania obejmuje ewidencję i charakterystykę poszczególnych form publikacyjnych od sprawozdania z przeprowadzonych badań, przez komunikat i różne postacie artykułów do rozpraw i monografii.

Trzecia część zawiera wskazówki dotyczące tworzenia koncepcji i dokonywania zapisu różnych form publikacji. Część tę uzupełniono omówieniem zasad oraz techniki opracowywania recenzji publikacji.

Książka adresowana jest do szerokiego kręgu pracowników naukowych pragnących doskonalić swój warsztat pisarski.

Publikacja dostępna jest tylko w wersji elektronicznej [SZCZEGÓŁY]