Kategorie

Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych' - redakcja Tadeusz Aleksander, Dorota Barwińska - część IV (wersja elektroniczna)

Kod produktu: 241
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2007
 • Ilość stron / format: B5
 • ISBN / ISSN: 978-83-7204-570-6
 • szt.
  8,61 zł

  Tytuł:  Praktyczne aspekty edukacji dorosłych

  Objętość: 130 stron.

  Spis treści:

  1. Rosalska Małgorzata - Działalność katolickich uniwersytetów ludowych po roku 1989. Między tradycją a wyzwaniami spółczesności
  2. Olejarz Małgorzata - Uczenie się w codzienności . narracje studentów z małych miasteczek i wsi rejonu przygranicznego
  3. Szarota Zofia - W poszukiwaniu tożsamości andragogiki . próba organizacji wiodących pojęć oświaty dorosłych
  4. Kulpa-Puczyńska Aleksandra - Niestandardowe formy zatrudnienia jako element integrujący rynek pracy oraz edukację zawodową dorosłych
  5. Kurantowicz Ewa - Pomiędzy procesami lokalizacji, de-lokalizacji i re-lokalizacji małych społeczności w perspektywie transformacji społeczno-politycznych
  6. Kowal-Orczykowska Anna - Edukacja wobec logiki reklamy i rynku
  7. Sochmiałek Jerzy - Rozwój refleksji nad edukacją dorosłych osób niepełnosprawnych
  8. Malec Małgorzata - Odkrywanie nowych obszarów uczenia się dorosłych w perspektywie edukacji całożyciowej
  9. Twardowska-Rajewska Jolanta - Bariery przeciwko aktywizacji edukacyjnej seniorów
  10. Halicki Jerzy - Najstarsze pokolenie jako kapitał edukacyjny. Rola dziadków w przekazie dziedzictwa kulturowego wśród Polaków na Grodzieńszczyźnie
  11. Doniec Renata - Dorośli jako rodzice - zagrożenia wychowania XXI wieku
  12. Miler Hanna - Postawy żołnierzy wojsk międzynarodowych w Iraku wobec życia w pokoju
  13. Wnuk Walentyna - Czas wolny osób starszych. Problem rzeczywisty czy wymyślony
  14. Klimkowska Katarzyna - Student jako człowiek dorosły
  15. Willan-Horla Lidia - Dorosły uczeń jako użytkownik wiedzy - czyli jak przyjemnie doświadczać nauki

  Prezentowany produkt jest wersją elektroniczną (plik .pdf)