Kategorie

Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych' - redakcja Tadeusz Aleksander, Dorota Barwińska

Kod produktu: 69
szt.
42,00 zł

Zaprezentowane w tomie myślenie o edukacji dorosłych charakteryzuje się rozległością i różnorodnością. Zakres tej refleksji jest niezwykle szeroki, adekwatnie do zakresu edukacji ludzi w wieku dorosłym. Dotyczy on zarówno nauczania w systemie szkolnym (od poziomu podstawowego do wyższego i podyplomowego), doskonalenia związanego z poszkolnym życiem zawodowym, kształcenia ogólnego osób niezwiązanych z pracą zawodową, jak i wychowania przez kulturę i sztukę (czytelnictwo, odwiedzanie muzeów i galerii, praca w zespołach artystycznych działających w instytucjach upowszechniania kultury), sportu, turystyki, odbioru treści przekazanych za pomocą środków masowych, edukacyjnych funkcji komputera, samokształcenia i in.

(z Wprowadzenia Tadeusza Aleksandra)

Publikacja dostępna jest również w wersji elektronicznej [SZCZEGÓŁY]