Kategorie

Procesy tarcia, smarowania i zużywania maszyn' - Michał Hebda

Kod produktu: 98
Producent: ITEE
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB/ 2009
 • Ilość stron / format: 154/ B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • Książka stanowi kompendium podstawowej wiedzy z zakresu procesów tarcia, zużycia i smarowania maszyn, występującego w elementach maszyn.

  W rozdziale pierwszym Autor naświetla genezę badań, będących podstawą do napisania tej książki.

  informacje dotyczące budowy ciał stałych i płynów oraz charakterystyki i właściwości warstwy wierzchniej, niezbędne do zrozumienia i interpretacji procesów tarcia, zużycia i smarowania.

  Trzy rozdziały poświęcono obszernemu omówieniu zjawiska tarcia ze szczególnym zwróceniem uwagi na takie rodzaje tarcia jak: tarcie graniczne i płynne.

  Rozdział szósty, poświęcono problematyce smarowania. Podano w nim informacje dotyczące: własności reologicznych substancji smarnych, metod badania i teoretycznego opisu zjawisk i procesów występujących przy smarowaniu płynnym. W dużej części omówiono w nim praktyczne zastosowanie i wykorzystanie różnych mechanizmów smarowania (smarowanie hydrodynamiczne, smarowanie hydrostatyczne, smarowanie gazodynamiczne) w łożyskach maszyn.

  W rozdziale siódmym omówiono tarcie mieszane.

  Zagadnienia zużycia, różne mechanizmy i rodzaje zużycia, powszechnie stosowane miary zużycia omówiono w rozdziale ósmym, natomiast rozdział dziewiąty i dziesiąty poświęcono omówieniu różnych metod pomiaru sił tarcia i zużycia.

  Szczególnie cenne i przydatne dla praktyki inżynierskiej mogą być opisy i schematy różnych typów stanowisk badawczych, pozwalających na prowadzenie badań tarcia i zużycia.

  Publikacja stanowi bardzo cenne opracowanie, szczególnie przydatne dla studentów studiów technicznych, inżynierów zatrudnionych w różnych gałęziach przemysłu, a także dla pracowników naukowych.

  Publikacja dostępna jest jedynie w wersji elektronicznej [Polecamy produkty]