Kategorie

Pedagogika Pracy 48 (2006) (wersja elektroniczna)

Kod produktu: 272
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2006
 • Ilość stron / format: B5
 • ISBN / ISSN: 0239-7757
 • szt.
  11,51 zł

  Czasopismo 'Pedagogika Pracy' adresowane jest w szczególności do pracowników naukowych, wykładowców i nauczycieli, studentów, pracowników oświaty i publicznych służb zatrudnienia, doradców zawodowych oraz specjalistów zajmujących się rozwojem zasobów ludzkich...   [WIĘCEJ O CZASOPIŚMIE]

  Informujemy, że istnieje możliwość zakupu wersji  elektronicznej wybranych przez Państwa rozdziałów czasopism. W tym celu prosimy o kliknięcie [SZCZEGÓŁY] przy tytule wybranego rozdziału.

  Jeżeli zdecydowani są Państwo na zakup całego czasopisma w wersji elektronicznej, należy umieścić go w koszyku korzystając z ikony na dole strony.

  SPIS TREŚCI:

  I. PEDAGOGIKA PRACY WOBEC IDEI UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE [SZCZEGÓŁY]
  1. Edukacja dla twórczości i przedsiębiorczości – Aleksander Nalaskowski
  2. Pedagogika pracy wobec idei uczenia się przez całe życie – Stefan M. Kwiatkowski
  3. Uczyć się nowego – kształtować przyszłość – łączyć ludzi – Ewa Przybylska
  4. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – Krzysztof Symela

  II. AKADEMICKIE BIURA KARIER [SZCZEGÓŁY]
  1. Biuro karier w uczelni wyższej – Kazimierz Wenta
  2. Akademickie biura karier elementem systemu poradnictwa zawodowego w szkołach wyższych – Jarosław Sitek, Ireneusz Woźniak, Mirosław Żurek
  3. Poradnictwo zawodowe w akademickich biurach karier – Dorota Markiewicz
  4. Z działalności ABK w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP – Jarosław Sitek, Mirosław Żurek
  5. Biuro Karier na Uniwersytecie Warszawskim – Marta Piasecka
  6. Z działalności Biura Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego – Łukasz Adamczyk
  7. Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu – działania i osiągnięcia – Paulina Lichwa
  8. Biuro Karier w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – Sylwia Kociszewska
  9. Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego – Karolina Ścibior-Wojtunik
  10. Biuro Karier Uniwersystetu Jagiellońskiego – Ilona Jajtner
  11. Internetowe Biuro Rekrutacji i Karier Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – praca zbiorowa
  12. Biuro Karier Politechniki Krakowskiej – Monika Domańska

  III. GMINNE CENTRA INFORMACJI [SZCZEGÓŁY]
  1. Lokalne Systemy Informacji i Doradztwa Zawodowego – Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura
  2. Gminne Centrum Informacji w Bełchatowie – Jacek Gralczyk
  3. Gminne Centrum Informacji w Komornikach – Eliza Brzezińska, Anna Horemska
  4. Gminne Centrum Informacji w Mieszkowicach – Agnieszka Ruchniak, Anna Tefelska
  5. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie – Iwona Majewska
  6. Gminne Centrum Informacji w Pionkach – Grażyna Rojek
  7. Gminne Centrum Informacji w Przykonie – Monika Bednarek
  8. eSycyna – GCI Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna – Tomasz Kupidura
  9. Gminne Centrum Informacji w Szprotawie – Joanna Janicka, Zenona Piwtorak
  10. Gminne Centrum Informacji Info-Centrum Strzegom – Anna Góralska
  11. Gminne Centra Informacji szansą zdobycia nowych umiejętności i możliwości na lokalnym rynku pracy – Mariola Kopacz

  IV. SZKOLNE OŚRODKI KARIERY [SZCZEGÓŁY]
  1. Szkolne Ośrodki Kariery w Polsce – geneza i działalność – Ewa Hałubek-Święta
  2. Inicjatywy Szkolnego Ośrodka Kariery w szkole gimnazjalnej – Magdalena Parzonko
  3. SzOK w warszawskim gimnazjum jako forma realizacji doradztwa zawodowego – Małgorzata Stolarek
  4. Szkolny Ośrodek Kariery w gimnazjum w Sochaczewie – Zofia Denisiewicz
  5. Szkolny Ośrodek Kariery przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie – Andrzej Kielski
  6. Orientacja i poradnictwo zawodowe w Zespole Szkół Technicznych – Tomasz Magnowski
  7. Od Szkolnego Ośrodka Kariery do praktyk w Niemczech – Jolanta Słowik
  8. Uczeń najlepszą inwestycją – modernizacja oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Łączności – Marian Piekarski
  9. Szkolny Ośrodek Kariery przy Centrum Kształcenia Ustawicznego – Grażyna Ostrowska-Kacak

  V. RECENZJE, KONFERENCJE, INFORMACJE [SZCZEGÓŁY]
  1. Bućko Józef: Innowacje. Kształcenie. Zarządzanie – Zbigniew Kramek
  2. Lelińska Krystyna: Zawodoznawstwo w planowaniu kariery – Elżbieta Żywiec-Dąbrowska
  3. Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej – relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Ciechocinku – Zygmunt Wiatrowski
  4. Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych dla rynku pracy – Alicja Sadłowska
  5. Rozwój Zasobów Ludzkich – Sieć Wiedzy i Doświadczeń – Jolanta Religa
  6. Europejski program szkoleń e-learningowych dla przetwarzania danych i multimediów e-FORMINFO – Małgorzata Sołtysiak
  7. Model elastycznych szkoleń dla przemysłu MOFiT-2 – Małgorzata Sołtysiak
  8. Kształcenie i wychowanie pracowników w dobie społeczeństwa informacyjnego i komunikacyjnego – Mirosław Żurek
  9. Praca – Zawód – Rynek pracy – sprostowanie – Tomasz Sułkowski

  Prezentowana publikacja dostępna jest jedynie w wersji elektronicznej (plik .pdf).