Kategorie

O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki' - Tadeusz Lewowicki

Kod produktu: 84
Producent: ITEE
szt.
20,00 zł

O tożsamości pedagogiki

Humanistyka i pedagogika
Filozofia i pedagogika – tradycja i współczesność związków inspirujących teorię i praktykę edukacyjną
Dylematy metodologii pedagogiki
Szkic do dziejów metodologii pedagogiki
O kondycji pedagogiki

O kondycji pedagogiki (uwagi adresowane do Wydz. I PAN)
O przemianach pedagogiki – ewolucja czy rewolucja?
Rozwój pedagogiki i jej oddziaływanie na edukację
Pedagogika – dziesięć lat później (1994–2004) – szkic o kondycji dyscypliny naukowej oraz próbach sprostania potrzebom społecznym
O subdyscyplinach pedagogiki

Problemy pedagogiki szkolnej. Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcji
O pedagogice społecznej (szkic okolicznościowy)
Problemy życia społecznego a tradycje i nowe zadania pedagogiki społecznej
Miejsce pedagogiki specjalnej w nauce polskiej
Tradycje i współczesne przemiany dydaktyki
Polityka oświatowa – od demona przeszłości, przez chaos okresu przemian ustrojowych – ku nowej polityce edukacyjnej
O pedagogice, teoriach pedagogicznych i praktyce oświatowej – kilka niemodnych dziś uwag z myślą o pedagogice pracy i zagadnieniach pracy w oświacie
O „ogólności” pedagogiki ogólnej – kilka uwag pod rozwagę ...
Pedagogika pracy i andragogika wobec europejskiej integracji i globalizacji – uwagi prowokacyjne
O powinnościach pedagogiki

Pedagogika wobec (nie)moralności sfery publicznej
O potrzebie pedagogiki konstruktywnej

 

Publikacja dostępna jest wyłącznie w wersji elektronicznej [SZCZEGÓŁY]