Kategorie

Metody oceny ekonomicznej procesów rozwojowych - Józef Bućko

Kod produktu: 1174
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB
 • Ilość stron / format: 2012
 • ISBN / ISSN: 475 / B5 / twarda'
 • szt.
  15,00 zł

  Głównym celem publikacji jest próba kompleksowego ujęcia tematyki ilościowych metod oceny ekonomicznej procesów rozwojowych w przedsiębiorstwie. Osiągnięcie celu głównego podporządkowana została realizacja następujących zadań o charakterze celów szczegółowych, których efektami końcowymi są opracowania:
  •podstawowych problemów systemu controllingu w przedsiębiorstwie
  (z uwzględnieniem aspektów konkurencyjności i innowacyjności),
  •koncepcji ramowego modelu ocenowego do potrzeb wspomagania zarządzania, w której starano się uwzględnić złożoność procesów decyzyjnych,
  •wybranych metod i technik analizy porównawczej, w konwencji od ocen jednowymiarowych do ocen wielowymiarowych (zagregowanych),
  •dyskontowych metod oceny efektywności projektów rozwojowych,
  •efektów synergicznych w strategiach rozwojowych,
  •metod ujmowania niepewności, ryzyka i opcji rzeczowych w rachunku efektywności projektów rozwojowych,
  •metod rachunku efektów cząstkowych.
  Opracowanie ma charakter teoretyczno-metodyczno-praktyczny uwzględniający współczesne trendy rozwoju analiz ekonomicznych i włączania dorobku innych dyscyplin naukowych do instrumentarium oceny procesów rozwojowych.

  Ze wstępu