Kategorie

Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami' - Roman Uździcki

Kod produktu: 90
Producent: ITEE
szt.
31,50 zł

Pragnę podkreślić dobry wybór problematyki i aktualność badań zarówno pod względem poznawczym, jak i zastosowania w praktyce [...]. W moim przekonaniu wynikająca z badań i przemyślana innowacyjna koncepcja doskonalenia całego systemu kształcenia, dokształcania i doskonalenia egzaminatorów, przewidująca między innymi kształcenie e-learningowe, jest godna wdrożenia do praktyki edukacyjnej [...]. Nie ulega wątpliwości, że książka dotyczy ważnych problemów pedagogicznych istotnych nie tylko dla badanego zawodu egzaminatorów, lecz także ważnych w kontekście złożonych, aktualnych problemów oceniania zewnętrznego.

z recenzji prof. dr hab. Henryka Bednarczyka

Organizacja procesów edukacyjnych wyzwalać powinna zarówno własną aktywność edukacyjną jednostki (samoedukację), jak odpowiednie funkcjonowanie instytucji
i organizacji zajmujących się problematyką przygotowania, dokształcania i doskonalenia pracowników [...]. Wydaje się, że przyjęcie przez Autora tak określonego przedmiotu i zakresu badań szczególnie odpowiada na potrzeby życia społeczno-gospodarczego oraz kształtowania postaw, zwiększenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi. Książka ma więc szczególny wymiar praktyczny, czego przykładem jest interesująca propozycja Autora zmian w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego egzaminatorów.

z recenzji prof. dr hab. Bogusława Pietrulewicza

Publikacja dostępna jest również w wersji elektronicznej [SZCZEGÓŁY]