Kategorie

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Kod produktu: 145
Producent: ITEE
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
 • Ilość stron / format: oprawa miękka
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • szt.
  12,60 zł

  Kwartalnik Edukacja Ustawiczna Dorosłych publikuje artykuły dotyczące teorii, metodologii oraz przykładów dobrych praktyk innowacyjnego ustawicznego kształcenia zawodowego.

  Misją czasopisma jest podejmowanie istotnych i aktualnych problemów naukowych polskiej andragogiki i oświaty dorosłych. Otwarcie na problemy międzynarodowej współczesnej oświaty dorosłych potwierdza 1/3 publikacji zagranicznych lub traktujących o problematyce projektów europejskich.

  Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym. Wszystkie artykuły posiadają streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.

  Czasopismo ukazuje się od 1993 r. Do 2008 roku opublikowano 60 numerów, łącznie 61.900 egzemplarzy.

  Kwartalnik Edukacja Ustawiczna Dorosłych został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i znalazł się na liście czasopism punktowanych. Oznacza to włączenie artykułów publikowanych na łamach Edukacji Ustawicznej Dorosłych do oceny parametrycznej jednostek naukowych (4 punkty).

  Rada Programowa:
  prof. dr hab. Tadeusz Aleksander (przewodniczący), dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. ITeE – PIB; mgr Zenon Gaworczuk, dr Christ Gronkholm (Finlandia), dr hab. Ryszard Gerlach, prof. AB; dr Kurt Habekost (Dania), prof. dr hab. Stanisław Kaczor, prof. Jozsef Katus (Holandia), mgr Andrzej Kirejczyk; dr hab. Maria Pawłowa, prof. PR; prof. dr hab. Ryszard Parzęcki; dr hab. Roman Patora; mgr Andrzej Piłat, dr hab. Ewa Przybylska, prof. UMK; mgr Maria H. Rudowski (Francja); dr hab. Jan Saran, prof. UMCS, prof. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik; prof. dr hab. Igor P. Smirnov (Rosja), dr hab. Jerzy Stochmiałek prof. UKSW; prof. Janos Sz. Toth (Węgry), dr. hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ

  Redakcja:
  Henryk Bednarczyk (redaktor naczelny), Dorota Koprowska, Wanda Surosz, Jolanta Religa, Marcin Olifirowicz, Joanna Tomczyńska.
   
  Recenzje - Rada Programowa.

  Wydawcy:

  INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB
  Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki
  ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom


  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
  Pałac Kultury i Nauki VI p., 00-901 Warszawa


  Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego
  ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa


  Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
  Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
  ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź


  Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii
  Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
  ul. Wyzwolenia 30, 10-106 Olsztyn


  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  ul. dr. E. Warmińskiego 3, 85-054 Bydgoszcz

   


  Adres redakcji:

  INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI
  Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
  ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom
  tel. (048) 364 42 41 w. 245
  fax (048) 364 47 65
  e-mail:
  joanna.tomczynska@itee.radom.pl

   

  Wskazówki dla autorów - SZCZEGÓŁY

   

  Numery dostępne w sprzedaży:

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 3(66)2009 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2(65)2009 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1(64)2009 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4(63)2008 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 3(62)2008 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2(61)2008 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1(60)2008 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4(59)2007 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 3(58)2007 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2(57)2007 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1(56)2007 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4(55)2006 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 3(54)2006 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2(53)2006 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1(52)2006 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4(51)2005 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 3(50)2005 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2(49)2005 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1(48)2005 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4(47)2004 [SZCZEGÓŁY]

  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1(44)2004 [SZCZEGÓŁY]