Kategorie

Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4(63)2008

Kod produktu: 652
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2008
 • Ilość stron / format: B5 / miękka
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym. Wszystkie artykuły posiadają streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.... [WIĘCEJ O CZASOPIŚMIE]

  SPIS TREŚCI:

  Komentarz
  Homo Creator Paedagogus Laboris – Henryk Bednarczyk

  KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W PROCESIE PRACY
  Thomas Scheib: Kompetencje zawodowe w nowoczesnych strukturach produkcji. Rozwój kompetencji w procesie produkcyjnym jutra
  Marta Czechowska-Bieluga: Społeczne funkcjonowanie przedsiębiorców w kontekście ich planów życiowych
  Beata Kuźmińska-Sołśnia: Rola kształcenia ustawicznego w świetle dynamicznych przemian na rynku pracy
  Ryszard Walkowiak: Niedomagania kompetencyjne kierowników
  Krzysztof Linowski: Praca jako środek wychowania penitencjarnego w ocenie skazanych na karę pozbawienia wolności
  Stanisław Suchy: Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wobec kształcenia i szkolenia zawodowego
  Tomasz Jabłoński: Nauczanie – uczenie się poprzez współpracę – wymiar teoretyczny i metodologiczny

  INFORMACJA DLA EDUKACJI - RAPORTY, SERIE WYDAWNICZE, SERWISY INFORMACYJNE
  Magdalena Fells: Sieć informacyjna Eurydice
  Maria Raczyńska: Publikacje elektroniczne i ich przydatność w edukacji – wyniki badań
  Ewa Piotrowska, Renata M. Zając: Edukacja dorosłych w Internecie
  Agnieszka Stopińska-Pająk: Biblioteka Edukacji Dorosłych – seria publikacji andragogicznych
  Joanna Tomczyńska: Biblioteka Pedagogiki Pracy

  STANDARDY I EWALUACJA W E-LEARNINGU
  Bożena Przyborowska: Rola metadanych w procesie zarządzania treściami e-learningowymi
  Wojciech Kubera: Ewaluacja i testowanie poprawności technicznej e-kursów
  Tymon Jastrzębski: Ewaluacja i testowanie e-kursów na zgodność ze SCORM
  Monika Biskupska: Jak czytać specyfikacje, czyli SCORM 2004 okiem implementatora

  SYLWETKI WYBITNYCH OŚWIATOWCÓW
  Jan Saran - jubileusz – Henryk Bednarczyk
  Józef Aleksander Skrzypczak (1938-2008) – Jerzy Stochmiałek

  KONFERENCJE, RECENZJE, INFORMACJE
  Tomáš Kozik, Jana Depešová, Technická vycova v Slovenskej republike v kontexte vzdelávania v krajinách Europskej unie, Nitra 2007 – Elżbieta Sałata
  MERITUM: Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny – Grzegorz Sowula
  Dialog Międzykulturowy – Transfer Wiedzy, Zarządzanie Edukacją i Zapewnianie Jakości, Kraków 13–15 listopada 2008 – Małgorzata Kacprzak
  Konferencja naukowa – Innowacyjna ustawiczna edukacja zawodowa. Rozwój projektów, perspektywa 2009–2013 – Teresa Jaszczyk
  Menedżer i kreator edukacji pod red. Cz. Plewki, H. Bednarczyka. Radom, ITeE – PIB, 2007 – Grzegorz Sowula
  Dyskursy młodych andragogów, t. 9, red. Małgorzata Olejarz, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, 2008 – Małgorzata Olejarz
  Nauczyciel andragog w społeczeństwie wielokulturowym, Wrocław 3–4 grudnia 2008 – Alicja Sadłowska, Joanna Tomczyńska
  Uczący się dorosły – przeszłość i teraźniejszość – w zmieniającym się świecie