Kategorie

Edukacja Ustawiczna Dorosłych 3(66)2009

Kod produktu: 806
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2009
 • Ilość stron / format: B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym. Wszystkie artykuły posiadają streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.... [WIĘCEJ O CZASOPIŚMIE]

  SPIS TREŚCI:

  KOMENTARZ
  Uczenie się w ciągu całego życia – Henryk Bednarczyk

  PROBLEMY OŚWIATY DOROSŁYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE
  Tadeusz Aleksander: Edukacja dla nadchodzącej przyszłości w kontekście raportów i strategii krajowych oraz zagranicznych
  Jolanta Wilsz: Edukacja dorosłych w kontekście ich potrzeb sterowniczych
  Renata Tomaszewska-Lipiec: Zakład pracy jako organizacja ucząca się wyzwaniem dla szkolnictwa wyższego

  USTAWICZNA EDUKACJA ZAWODOWA NELLI G. NYCZKAŁO
  Henryk Bednarczyk, Franciszek Szlosek, Jolanta Wilsz: Nasz pedagog pracy
  Walentyna Radkiewicz: Nella Grigoriewna Nyczkało w Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy
  Nella G. Nyczkało: O pedagogice i pedagogii Jana Pawła II
  Nella G. Nyczkało: Sytuacja na ukraińskim rynku pracy a kształcenie zawodowe
  Nella G. Nyczkało: Edukacja międzykulturowa w kontekście badań pedagogiki porównawczej

  POLITYKA I PRAKTYKA W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - PAPILL
  Ludmiła Łopacińska, Mirosław Żurek, Vanya Tividosheva: Na drodze do uczenia się przez całe życie. O projekcie i strategii LLL w Polsce
  Florian Popa: Uwarunkowania wdrożenia Narodowej Strategii Uczenia się Przez Całe Życie w Rumunii
  Pekka Kämäräinen: Strategia uczenia się przez całe życie w Niemczech. Analizy rozwoju i efektów strategii dotyczących kształcenia przez całe życie
  Ilona Tarasevič: Litewska Strategia Uczenia się Przez Całe Życie
  Eleri-Riin Soom: Estońska Strategia Uczenia się Przez Całe Życie
  Miroslav Babinskỳ, Juraj Vantuch, Dagmar Jelinkova: Rys historyczny Etapy opracowania Narodowej Strategii Uczenia się Przez Całe Życie w Słowacji

  SYLWETKI WYBITNYCH OŚWIATOWCÓW
  Pedagog pracy – Andreas Schelten – Jolanta Religa
  Technika i edukacja techniczna Profesora Tomáša Kozíka . Henryk Bednarczyk, Elżbieta Sałata, Henryk Noga

  RECENZJE, KONFERENCJE, INFORMACJE
  XI Letnia Szkoła Młodych Andragogów 18–21 maja 2009 roku – Magdalena Rzepa
  EAEA . European Association for the Education of Adults . Małgorzata Kacprzak
  Didmattech XXII, 9–10.09.2009 Trnava – Tomasz Kupidura
  EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 22–23 września 2009 r., Iwonicz Zdrój – Wojciech Oparcik
  II Zachodniopomorski Kongres Edukacyjny „Ku dobrej szkole” – Edyta Kozieł