Kategorie

Edukacja Ustawiczna Dorosłych 3(62)/2008

Kod produktu: 579
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2008
 • Ilość stron / format: B5 / miękka
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym. Wszystkie artykuły posiadają streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.... [WIĘCEJ O CZASOPIŚMIE]

  SPIS TREŚCI:

  KOMENTARZ

  E-learning - samodzielna forma kształcenia i wspomaganie nauczania - Henryk Bednarczyk
  Słowo wstępne - Małgorzata Rubin

  TWORZENIE ELEKTRONICZNYCH SZKOLEŃ
  Wojciech Przyłuski: Nowy zawód . dydaktyk medialny
  Małgorzata Rubin, Marcin Pawełczak: Technologia współpracy eksperta dziedzinowego z dydaktykiem medialnym
  Olga Ordyńska, Marcin Pawełczak: Dobre praktyki projektowania kursów e-learningowych

  MECHANIZMY ADAPTACYJNE W E-SZKOLENIACH
  Wojciech Przyłuski: Scenariusz e-kursu
  Wojciech Przyłuski: Losowanie obiektów - jedna z technik scenariuszowych w TeleEdu
  Wojciech Przyłuski: Zmiany widoczności obiektów - podstawowa technika scenariuszowa w TeleEdu
  Marcin Pawełczak: W poszukiwaniu narzędzi tworzenia adaptacyjnego przekazu wiedzy na platformie Moodle

  REALIZACJA PROCESU ZDALNEGO NAUCZANIA
  Wojciech Przyłuski: Wirtualny nauczyciel poszukiwany, czyli dlaczego warto korzystać z TeleEdu
  Wojciech Przyłuski: HOMO SAPIENS, HOMO FABER, HOMO LUDENS, czyli gry i zabawy w elektronicznych kursach
  Marcin Pawełczak: Zasady wykorzystania nagrań lektorskich w elektronicznych kursach
  Wojciech Przyłuski: Specjalne kursy e-learningowe stymulujące pracę grupową kursantów
  Wojciech Przyłuski: TeleEdu - krok w kierunku sztucznej inteligencji (kapsuła edukacyjna: repozytorium i e-kurs ekspertowy

  SYLWETKI WYBITNYCH OŚWIATOWCÓW
  Maciej Tanaś - Henryk Bednarczyk
  Janusz Gnitecki - Piotr Kowolik, Henryk Moroz

  KONFERENCJE, RECENZJE, INFORMACJE
  E-learning 2007. Analizy - Badania - Doświadczenia: VI Konferencja e-learningowa z cyklu elektronizacja nauczania - Małgorzata Rubin
  VI Warsztaty e-learningowe
  Kwiatkowski S.M. (red.): Edukacja ustawiczna: wymiar teoretyczny i praktyczny. ITeE - PIB, Radom 2008 - Grzegorz Sowula
  EUREVINQ - Certificated Qualification in the European Wine Sector - Ludmiła Łopacińska
  Międzynarodowa Konferencja UNESCO - Addressing Literacy Challengesi in Europe with a sub-regional focus: Building Partnerships and Promoting Innovative Approaches, 14-16 maja 2008, Baku Azerbejdżan - Ewa Przybylska
  Prace Naukowo-Badawcze Instytutu Maszyn Matematycznych seria ABC.IT
  Jubileuszowa X Letnia Szkoła Młodych Andragogów Zielona Góra, 12-15 maja 2008 - Monika Gromadzka
  Dorota Koprowska, Tomasz Sułkowski (red.); e-kształcenie w małych i średnich przedsiębiorstwach. ITeE - PIB, Radom 2008 - Elżbieta Sałata