Kategorie

Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2(65)2009

Kod produktu: 799
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2009
 • Ilość stron / format: B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym. Wszystkie artykuły posiadają streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.... [WIĘCEJ O CZASOPIŚMIE]

  SPIS TREŚCI:
   
  KOMENTARZ
  Edukacja Dorosłych jako Czynnik Rozwoju Społecznego – Henryk Bednarczyk

  PROBLEMY OŚWIATY DOROSŁYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE
  Ekkehard Nuissl von Rein: O uczeniu się osób dorosłych: wyniki badań empirycznych z różnych dyscyplin
  Adam Horbowski: Andragogika kultury
  Ewa Przybylska: Uczący się region – idea i podstawowe założenia
  Edukacja i szkolenie 2010 – postęp realizacji programu: Raport Komisji Europejskiej Progress towards the Lisbon objectives in education and training (I) – oprac. Jolanta Religa

  ZWIĄZEK ZAKŁADÓW DOSKONALENIA ZAWODOWEGO – EDUKACJA I TRADYCJA
  Andrzej Piłat: Ponad 60 lat działalności Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego
  Jacek Kwiatkowski: Innowacje Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Władysław Krzywoń: Kształcenie spawaczy – doświadczenia Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego
  Ryszard Kołaciński: 50 lat tradycji – Centralna Komisja Spawalnicza
  Ewa Holisz: Projekty edukacyjne – szkolenia spawalnicze (ZDZ Kielce)
  Janusz Dubiel: Kształcenie spawaczy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Jerzy Mizerski: Szkolenia spawalnicze na miarę potrzeb

  NOWOCZESNE TECHNOLOGIE – PRZYSZŁOŚĆ KSZTAŁCENIA
  Eunika Baron-Polańczyk: Edukacja w chmurach – nowe trendy ICT
  Umiejętności młodzieży i dorosłych w zakresie ICT Raport Komisji Europejskiej Progress towards the Lisbon objectives in education and training (II) –Małgorzata Kacprzak
  Karl Knispel: Zapewnianie jakości w nauczaniu poprzez narzędzia e-learningu
  Monika Kida: Nowa technologia wyzwaniem dla edukacji dorosłych

  SYLWETKI WYBITNYCH OŚWIATOWCÓW
  Władysław Józef Krzywoń (1929–2009) – oświatowiec, wychowawca, nauczyciel
  dr Stanisława Osiecka – organizator tajnego nauczania, zast. dyrektora i dyrektor Tajnego Gimnazjum i Liceum w Łomży

  RECENZJE, KONFERENCJE, INFORMACJE
  Uczący się dorosły – przeszłość i teraźniejszość – w zmieniającym się świecie z cyklu „Zakopiańskich Konferencji Andragogicznych”, 16–17 kwietnia 2009 Zakopane – Tomasz Kupidura
  CREFAL, Meksyk – Michał Nowakowski
  Działalność Narodowego Instytutu Edukacji Ustawicznej Dorosłych (NIACE), Wielka Brytania – Grzegorz Sowula
  Edukacja dla interkulturowości: red. S. Kaczor, T. Sarleja – Zuzanna Śmiechowska
  I Zjazd Andragogiczny Edukacja Dorosłych jako Czynnik Rozwoju Społecznego Kraków, 23–24.06.2009 – Jolanta Religa
  Krystyna Duraj-Nowakowa: Podejście całościowe do pedagogiki. Rzeszów; Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008