Kategorie

Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2(61)/2008

Kod produktu: 586
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2008
 • Ilość stron / format: B5 / miękka
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym. Wszystkie artykuły posiadają streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.... [WIĘCEJ O CZASOPIŚMIE]

  SPIS TREŚCI:

  KOMENTARZ

  Kapitał intelektualny Polski . Henryk Bednarczyk

  PROBLEMY OŚWIATY DOROSŁYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE
  Leszek Wieczorek: Sektorowy dialog społeczny w edukacji
  Ludmiła Łopacińska: Tło, wyzwania, a rzeczywistość nauczania międzykulturowego
  Heribert Hinzen:  CONFINTEA VI - Światowa Konferencja UNESCO ds. Edukacji Dorosłych w kontekście programów oświatowych MDGs, EFA, UNLD, LIFE i DESD
  Justyna Smolarek: Doświadczenia edukacyjne kobiet - porównanie trzech pokoleń
  Olga Jabłonko: Francuska myśl andragogiczna - Antoine Nicolas Condorcet (1743-1794)

  EDUKACJA W NIEMCZECH
  Hanna Solarczyk-Szwec: Pozauniwersyteckie ośrodki badań zawodowej edukacji dorosłych w Niemczech
  Markus Bretschneider: Uznawalność edukacji nieformalnej i incydentalnej w Niemczech
  Michael Lacher: Rozwijanie kompetencji a kształcenie w przedsiębiorstwach
  Kinga Łabędzka: Europejskie standardy pracy doradcy zawodowego - wymiana doświadczeń i dobre praktyki

  PROJEKTY EDUKACYJNE - PODSUMOWANIE
  Mirosław Żurek, Ludmiła Łopacińska: Akademickie biura karier w polskiej rzeczywistości
  Henryk Bednarczyk, Dorota Koprowska: Przedsiębiorczość w sieci - doświadczenia IW EQUAL
  Tomasz Kupidura, Henryk Bednarczyk: Aktywizacja zawodowa dorosłych na wsi - Projekt COST A23 ITeE-PIB
  Ireneusz Woźniak, Teresa Jaszczyk, Tomasz Kupidura: Standardy kwalifikacji zawodowych w gospodarce i kształceniu pracowników
  Janusz Figurski, Edyta Kozieł, Małgorzata Sołtysiak: Innowacyjne modułowe programy do kształcenia zawodowego

  SYLWETKI WYBITNYCH OŚWIATOWCÓW
  Kazimierz Wenta - Henryk Bednarczyk
  Jan Poplucz - Piotr Kowolik

  RECENZJE, INFORMACJE, DOBRE PRAKTYKI
  EAEA - European Association for the Education of Adults - informacje - Małgorzata Kacprzak
  Teresa Jaszczyk, Iwona Bednarczyk (red): Standardy kwalifikacji i modułowe programy kształcenia zawodowego dla mikroprzedsiębiorców. ITeE-PIB, Radom 2008 - Edyta Kozieł
  Bednarczyk H., Kupidura T.: Edukacja informatyczna w aktywizacji dorosłych na wsi. ITeE-PIB, Radom 2008 - Mirosław Żurek
  Henryk Bednarczyk, Dorota Koprowska, Iwona Kacak: Transfer wiedzy i usług wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw. ITeE - PIB, Radom 2008 - Hanna Całuń
  Innowacyjność i konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw, 03.06.2008 Warszawa - Katarzyna Wachnicka, Alicja Sadłowska
  Kwiatkowski S.M., Żurek M. (red.): Aktywizacja zawodowa studentów w akademickich biurach karier. ITeE-PIB, Radom 2008 - Tomasz Kupidura