Kategorie

Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1(64)2009

Kod produktu: 792
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB/ 2008
 • Ilość stron / format: 190/ twarda
 • ISBN / ISSN: 978-83-7204-728-1
 • Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym. Wszystkie artykuły posiadają streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.... [WIĘCEJ O CZASOPIŚMIE]

  SPIS TREŚCI:

  KOMENTARZ
  Pod znakiem wielokulturowości – Henryk Bednarczyk

  PROBLEMY OŚWIATY DOROSŁYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE
  Katarzyna Lubryczyńska: Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego
  odpowiedzią na potrzeby osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego
  Anna Walulik: Dorosłość kształtowana przez Biblię
  Manuel Chaves: Rozwój edukacji dorosłych w Andaluzji
  Małgorzata Felcenloben: Aktywność edukacyjna w kształceniu podyplomowym pielęgniarek
  Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj: Polskie publikacje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w bazie Web of Science

  NAUCZYCIEL – INNOWACJE PEDAGOGICZNE
  Mirosława Cylkowska-Nowak: Przemiany kształcenia doktoranckiego w Europie
  Grzegorz Sanecki: Źródła i potrzeby kształcenia ustawicznego nauczycieli
  Marta Bałażak: Innowacje pedagogiczne w pracy nauczyciela przedmiotów techniczno-informatycznych
  Ewa Fleszar: Studencka praktyka przedmiotowo-metodyczna
  Marzenna Magda-Adamowicz: Edukacja ustawiczna nauczycieli z perspektywy ich awansu zawodowego
  Wojciech Pacholec: Komputerowe testy multimedialne jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela

  ŻYCIE I UCZENIE SIĘ DLA REALNEJ PRZYSZŁOŚCI – SIŁA KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH – PRZYGOTOWANIA DO KONFERENCJI
  UNESCO CONFINTEA VI
  Krystyna Urbańska: Edukacja dorosłych – programy i inicjatywy edukacyjne
  UNESCO
  Gabriela Enriquez: Między konferencjami UNESCO CONFINTEA V i CONFINTEA V+6
  Przygotowania do konferencji UNESCO – CONFINTEA VI – oprac. Grzegorz Sowula
  Helen Keogh: Uczestnictwo Uczeniu się i Edukacji Dorosłych
  UNESCO Institute for Lifelong Learning – Instytut Kształcenia Ustawicznego UNESCO – oprac. Grzegorz Sowula

  SYLWETKI WYBITNYCH OŚWIATOWCÓW
  Humanizacja, informatyzacja pracy i edukacji profesora Waldemara Furmanka – Henryk Bednarczyk
  Pedagogika Paulo Freire wobec skrajności cywilizacji – Henryk Bednarczyk, Michał Nowakowski

  RECENZJE, KONFERENCJE, INFORMACJE
  Badanie Dojrzewanie Rozwój, Ustroń 2–4 luty 2009 – Grzegorz Sowula
  Nauczyciel XXI wieku Radom, 9 stycznia 2009 – Edyta Kozieł
  Czarnecki K. (red.): Nowy leksykon metodologiczny – Piotr Kowolik
  Continuity, consolidation and change Toward a European Era of
  Vocational Education and Training, 16 marca 2009 – Jolanta Religa
  EAEA – European Association for the Education of Adults (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Dorosłych) – Małgorzata Kacprzak
  Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, I Zjazd Andragogiczny, 23–24.06.2009 Kraków