Kategorie

Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1(60)2008

Kod produktu: 593
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2008
 • Ilość stron / format: B5 / miękka
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym. Wszystkie artykuły posiadają streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.... [WIĘCEJ O CZASOPIŚMIE]

  SPIS TREŚCI:

  KOMENTARZ
  O zmianach w edukacji - prawie jubileuszowo - Henryk Bednarczyk

  TEORIE I PRAKTYKI EDUKACJI DOROSŁYCH
  Tadeusz Aleksander: Edukacja dorosłych w służbie narodu polskiego - rys historyczny
  Ewa Przybylska: Europejskie trendy w zakresie profesjonalizacji edukacji dorosłych
  Stanisław Kaczor: Czym jest, może i powinno być nasze czasopismo
  Tadeusz Aleksander: Z działalności Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
  Jerzy Stochmiałek: Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenia się i śmierci

  EDUKACJA W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
  Hermann Schmidt: Trudne decyzje lub ciężkie czasy.. O konieczności zmian w systemie oświaty w Stanach Zjednoczonych
  Józef Półturzycki: Zadania edukacji dorosłych i kształcenia ustawicznego w Stanach Zjednoczonych
  Monika Suchowierska: ATLANTIS - Transatlantycki program kształcenia studentów w zakresie psychologii - współpraca Europa - Stany Zjednoczone
  Tony Basil, Małgorzata Kacprzak: Centra Kształcenia Ustawicznego w Stanach Zjednoczonych

  EDUKACJA A RYNEK PRACY
  Anna Schulz, Ewa Pietrzak: Rozwój kształcenia ustawicznego na rynku pracy subregionu płockiego
  Teresa Piecuch: Dylematy oceny pracowniczej
  Agata Szydlik-Leszczyńska: Aktywność absolwentów studiów technicznych w sferze poszukiwania pracy
  Sławczo Denczew, Stanisław Łukasik: Infrastruktura i środowisko w procesie kształcenia kadry inżynierskiej
  Stanisław Suchy: Szkolenia pracownicze w teorii i praktyce

  SYLWETKI WYBITNYCH OŚWIATOWCÓW
  Eunice N. Askov
  Janusz Figurski

  RECENZJE, KONFERENCJE, INFORMACJE
  EAEA - European Association for the Education of Adults - aktualności, informacje
  Ogólnopolskie Seminarium Badawcze „Ustroń – 2008” - Małgorzata Kacprzak
  Siejąc ziarna przyszłości. Wiejskie ośrodki edukacji ku zrównoważonej przyszłości, pod red. Ewy Smuk-Stratenwerth. Grzybów - Płock 2006 - Tomasz Maliszewski
  Nowe wymiary edukacji ustawicznej dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia, 14 - 15 październik 2008, Kazimierz Dolny
  Howard Wright: Ten steps to innovation heaven. How to create future growth and competitive strength - Jolanta Religa