Kategorie

Badanie dojrzewanie rozwój (na drodze do doktoratu) Dyskurs i krytyka w rozwoju naukowym' - pod redakcją Franciszka Szloska

Kod produktu: 621
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB/2008
 • Ilość stron / format: 296/ B5/ miękka
 • ISBN / ISSN: 978-83-7204-749-6
 • szt.
  26,25 zł

  W obecnym VII tomie 'Badanie - dojrzewanie - rozwój (na drodze do doktoratu)' dominuje tematyka dyskursu rozpatrywana w aspekcie rozwoju naukowego jednostki, w szerokim kontekście metodologicznym.

  Sama treść tomu, stanowiącego pokłosie spotkania 'Zuberec - 2008' została podzielona na cztery części, z których pierwsza obejmuje publikacje okolicznościowe, związane z 80. rocznicą urodzin Profesora Zygmunta Wiatrowskiego, a druga traktuje o znaczeniu i wpływie krytyki naukowej na rozwój naukowy człowieka zajmującego się nauką lub pragnącego się nią zająć.

  Część trzecia - to rozważania o niektórych aspektach badań empirycznych. Szczególnie w tekstach Prof. S. Juszczyka oraz dr D. Jankowskiej podjęte są trudne zagadnienia statystycznych sposobów opracowywania wyników badań ilościowych, a także pewnego zagubienia badacza wobec wielości różnych podejść metodologicznych do tego zagadnienia.

  W ostatniej, czwartej części zaprezentowano różne poglądy teoretyczne, dotyczące konkretnych rozwiązań edukacyjnych na różnych poziomach organizacyjno-programowych.

  Ze wstępu prof. dr. hab. Franciszka Szloska

   Publikacja dostępna jest również w wersji elektronicznej  [SZCZEGÓŁY]