Kategorie

Badanie dojrzewanie rozwój (na drodze do doktoratu) 95-lecie urodzin Profesora T. Nowackiego'

Kod produktu: 93
Producent: ITEE
szt.
31,50 zł

Treść szóstego tomu z serii Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu) została podzielona na cztery części, z których pierwsza, najobszerniejsza, zawiera teksty okolicznościowe, poświęcone dorobkowi naukowemu i działalności zawodowej i społecznej Profesora Tadeusza Nowackiego.

Tematyka części druga i trzecia jest ściśle związana z zagadnieniami pisarstwa naukowego i problematyką obiektywizmu i subiektywizmu w badaniach naukowych i samej nauce.

Część czwarta zawiera teksty, które stanowią pewien efekt przemyśleń, badań dedukcyjnych czy badań empirycznych autorów poszczególnych opracowań. Ich tematyka jest na ogół powiązana z problematyką zainteresowań naukowych autorów tych tekstów i oscyluje od zagadnień metodologicznych i pedeutologicznych do edukacyjnych.

Publikacja dostępna jest również w wersji elektronicznej [SZCZEGÓŁY]