Technologie transportowe - Pod redakcja Leszka Mindura

Kod produktu: 1192
  • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy / 2014
  • Ilość stron / format: 768 / B5
  • ISBN / ISSN: 978-83-7789-244-2
  • szt.
    68,00 zł
    W książce omówiono procesy produkcyjne i pomocnicze, mające miejsce w transporcie oraz czynniki warunkujące stosowanie określonych procesów przewozowych, ładunkowych i spedycyjnych, obsług technicznych i napraw środków transportowych (w transporcie samochodowym). Ponadto podano charakterystyki techniczno-eksploatacyjne wybranych środków przewozowych oraz maszyn i urządzeń ładunkowych. W niniejszej publikacji zostały także przedstawione: nowoczesne technologie procesów ładunkowych w transporcie, uwarunkowania technologiczne rozwoju systemu transportowego, transport kombinowany/intermodalny, centra logistyczne,, związku centrów logistycznych z transportem intermodalnym, rynek usług przewozowych, zintegrowane łańcuchy dostaw, spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym, marketing usług transportowych, transport w systemach logistycznych, korytarze transportowe, koszty zewnętrzne transportu oraz problemy rozwoju transportu w świetle uregulowań prawnych Unii Europejskiej.